Јавна набавка добара 04/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе Лабораторије за имунохистохемију

Рок за подношење понуда: 20.05.2020. године до 10.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 03.04.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 10.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 10.04.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 12.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 12.05.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2 и 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1