Јавна набавка добара 05/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Канцеларијски намештај за седење

Рок за подношење понуда: 28.04.2020. године до 10.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 16.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 23.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,13.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 13.04.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 23.04.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ