Јавна набавка добара 02/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Угаљ за потребе факултета

Рок за подношење понуда: 24.02.2020. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ