Јавна набавка услуга 03/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Осигурање службених возила

Рок за подношење понуда: 25.02.2020. године до 10.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ