Јавна набавка радова 01/20

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Адаптација простора у салу за симулацију и лабораторију

Рок за подношење понуда: 20.03.2020. године до 09.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 05.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 05.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 05.03.2020.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 09.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 13.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 13.03.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ