Јавна набавка услуга 19/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Сервисирање чилерских јединица и грејне инсталације у згради Анекса

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ