Јавна набавка добра 17/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА –Тонери

Рок за подношење понуда: 26.09.2019. године до 11.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ