Јавна набавка добaра 14/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Пића и сродни производи

Рок за подношење понуда: 02.09.2019. године до 11.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ