Јавна набавка добара 16/19

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе

Рок за подношење понуда: 04.10.2019. године до 11.30 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 25.09.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 25.09.2019.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 27.09.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 27.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 27.09.2019.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 30.09.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 30.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА, 30.09.2019.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 03.10.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партије 1-12

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 13, 14,15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, Партије 13, 14,15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 9