Јавна набавка добра 04/15

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКО ЕКОНОМСКЕ СЛУЖБЕ

Рок за подношење понуда: 11.05.2015. године до 11,00 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3