Јавна набавка услуге 03/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Рок за подношење понуда: 24.04.2015. године до 12,00 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ