Јавна набавка услуге 02/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE ПОСРЕДОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА, АУТОБУСКИХ И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ГРУПНОГ ПРЕВОЗА

Рок за подношење понуда: 17.04.2015. године до 08,00 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ