Јавна набавка услуге 01/15

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА

Рок за подношење понуда: 06.03.2015. године до 11,30 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ