Јавна набавка добра 14/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Рок за подношење понуда: 29.12.2015. године до 11.00 часова.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ