Јавна набавка добра 12/15

Штампа


ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Рок за подношење понуда: 23.12.2015. године до 14.00 часова.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ