Јавна набавка добра 11/15

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА– НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Рок за подношење понуда: 30.11.2015. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ