Јавна набавка добра 09/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

МАТРИЈАЛ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Рок за подношење понуда: 15.10.2015. године до 10,30 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 08.10.2015.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 09.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, 09.10.2015.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, 23.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 2, 06.11.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 1, 09.11.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Партија 3, 09.11.2015.