Јавна набавка добaра 08/15

Штампа

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Рок за подношење понуда: 06.08.2015. године до 11,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1, 24.07.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2, 27.07.2015.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3, 30.07.2015.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 27.07.2015.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 30.07.2015.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 03.08.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, 03.08.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2