Јавна набавка добра 06/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за подношење понуда: 10.08.2015. године до 11,00 часова 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ