Јавна набавка радова 07/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

САНАЦИЈА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Рок за подношење понуда: 03.08.2015. године до 10,00 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1

ОБAВEШТEЊE O ПOДНEТOМ ЗAХТEВУ ЗAШТИТE ПРAВA ПOНУЂAЧA

ОБAВEШТEЊE O ПРOДУЖEТКУ РOКA ЗA ДOСТAВЉAЊE ПOНУДA 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ