Јавна набавка услуге 05/15

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ

КETEРИНГ И РEСTOРAН ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА 2015.

Рок за подношење понуда: 27.05.2015. године до 11,00 часова 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2