combine_images_980.jpg

Набавке без примене Закона о јавним набавкама

 

Из Закона о јавним набавкама:

Јавна набавка мале вредности  -  Члан 39. став 2.

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона."


НАБАВКЕ УРЕЂЕНЕ ПРЕМА ДАТУМУ ОБЈАВЉИВАЊА:


Н04/18 Набавка добра: Електронски пакет прописа

Штампа

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка се спроводи без објављивања позива за достављање понуда

Н01/18 Набавка добра: Талаш и слама за потребе виваријума

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија 2

Рок за подношење понуда: 26.02.2018. године до 12,00 часова

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42