combine_images_980.jpg

Јавне набавке


Сходно члану 57, став 1, Закона о јавним набавкама, огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца. Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету.


 ЈАВНЕ НАБАВКЕ УРЕЂЕНЕ ПРЕМА ДАТУМУ ОБЈАВЉИВАЊА:


Јавна набавка добра 17/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуда: 06.08.2018. године до 11.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добра 17/18

Јавна набавка добара 16/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПИЋА И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Рок за подношење понуда: 02.07.2018. године до 10.30 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 16/18

Јавна набавка услуга 14/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊE АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЛИКВИДАТУРУ

Рок за подношење понуда: 20.06.2018. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 14/18

Јавна набавка услуга 13/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊE СОФТВЕРA ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Рок за подношење понуда: 19.06.2018. године до 12.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 13/18

Јавна набавка услуга 12/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЗА ОБРАЧУН ЛИЧНИХ ДОХОДАКА (ЗАРАДА) ЗАПОСЛЕНИХ И КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Рок за подношење понуда: 25.06.2018. године до 10.00 часова

Опширније: Јавна набавка услуга 12/18

Јавна набавка добара 11/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНИХ ПРОЈЕКАТА

Рок за подношење понуда: 11.06.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 11/18

Јавна набавка добара 08/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНИХ ПРОЈЕКАТА

Рок за подношење понуда: 08.06.2018. године до 12.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 08/18

Јавна набавка добара 09/18

Штампа

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОЈЕКТЕ

Рок за подношење понуда: 08.06.2018. године до 10.00 часова.

Опширније: Јавна набавка добара 09/18

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42