combine_images_980.jpg

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти, 22.02.2018.

Штампа

 

Датум објаве: 22.02.2018.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-1871 од 21.02.2018. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештаје комисија за заснивање радног односа и стицање звања сарадника

по конкурсу од 01.11.2017. године за следећe ужe научнe области:

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ПАТОЛОГИЈА – наставна база Центар за патологију и патолошку анатомију КЦ Ниш један асистент  1pdf
2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за нефрологију КЦ Ниш један асистент  1pdf
3 ФАРМАЦИЈА – Фармакогнозија 1 и Фармакогнозија 2 један асистент  1pdf
4 ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за стоматологију Ниш један асистент  1pdf

 

Информација о увиду јавности објављена је 22.02.2018.године у дневном листу „Народне новине“.Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42