Диплома и додатак дипломи

Штампа

 

 

Након савладаног студијског програма и на основу података из евиденције, високошколска установа издаје диплому о стеченом образовању као и додатак дипломи.

Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања са циљем побољшања међународне „очигледности” и олакшавања академског и професионалног препознавања квалификација (диплома, степена, сертификата, итд). Конципиран је тако да нуди опис природе, степена, контекста, садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи, којој се овај додатак припаја.

Диплома и додатак дипломи могу се издати и на енглеском језику, у складу са општим актом самосталне високошколске установе.

 

ДИПЛОМА ДОДАТАК ДИПЛОМИ
       
Акредитација 2018. Акредитација 2018.
На српском језику  1pdf На српском језику  1pdf
На енглеском језику  1pdf На енглеском језику  1pdf
       
Акредитација 2013. Акредитација 2013.
На српском језику  1pdf На српском језику  1pdf
На енглеском језику  1pdf На енглеском језику  1pdf