Виваријум (en)

Print

 

Виваријум је одељење Научноистраживачког центра за биомедицину чија је улога да омогући научноистраживачки експериментални рад на експерименталним животињама на Медицнском факултету према принципима заштите добробити огледних животиња. Виваријум може да обезбеди експерименталне животиње за потребе наставног процеса основних, мастер, интегрисаних, докторских и специјалистичких студија који се изводе на Медицинском факултету и другим факултетима Универзитета у Нишу, као и за потребе континуиране медицинске едукације, под условима поштовања етичких норми за употребу експерименталних животиња.

Одговорно лице за рад Виваријума: Весна Крстић ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Анимални ресурси

Виваријум обезбеђује животиње из самосталне репрудукције и узгоја, као и животиње набављене од других институција за потребе Медицинског факултета у Нишу и научноистраживачког рада у Научноистраживачком центру за биомедицину.

Виваријум тренутно има самосталну репродукцију и узгој пацова, мишева и кунића.

У виваријуму се, такође, краткорочно држе животиње истих и других врста, сојева и раса, а које су набављене од других институција циљано за непосредну употребу у истраживањима или за едукативне потребе.

 1. Vivarijum  2. Vivarijum
   

Просторни услови и опремљеност

 

Особље/Истраживачи/Сарадници