Еxamination timetable - Medicine

Print
 
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Анатомија

Молекуларна и гумана генетика

Хемија у медицини 1 (ИП)

Медицина и друштво

Увод у клиничку праксу

2.

Микробиологија

Физика (Физиологија)

Хемија у медицини 2 (ИП)

Физиологија

3.

Патологија

 

Патофизиолоогија

4.

Психијатрија са медицинском психологијом

Основи хистолошких техника у биомедицини (ИП)

Патофизиологија исхране и психофизичке спремности спортиста (ИП)

5.

Неурологија

Социјална медицина

Педијатрија

Хирургија 1

6.

Хирургија 2

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Хистологија и ембриологија

Медицинска статистика и информатика

Енглески језик (ИП)

2.

Биологија ћелије (ИП)

Биохемија

Основи имунологије

Енглески језик у медицини

Физика медицинске дијагностике (ИП)

Физиологија напора (ИП)

Увод у НИР (ИП)-стари програм

3.

Фармакологија са токсикологијом

Хомеостаза вода и електролита (ИП)

Клиничка микробиологија (ИП)

Медицинска генетика (ИП)

Неуронауке (ИП)

4.

Клиничка анатомија (ИП)

 Интерна медицина 2

Интерна медицина - стари програм

 Клиничка биохемија 

 


Клиничка патофизиологија (ИП)

Клиничка имунологија (ИП)

Штетни ефекти лекова (ИП)

Клиничка фармакологија (ИП)-стари програм

5.

Клиничка фармакологија

Гинекологија

Анестезиологија са реаниматологијом (ИП)

Дијететика (ИП)

6.

Максилофацијална хирургија

 Судска медицина

Породична медицина