combine_images_980.jpg

Examination term for senior undergraduates

Print

 

НОВЕМБАР : 13-26.11.2018.

Распоред тестова и писемних делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак изреде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.
    А0 Свечани амфитеатар у анексу

ВС

Велика сала

А1

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМФ

Амфитеатар факултета

А2

Амфитеатар у анексу на 2. спрату

АМП

Амфитеатар Института за патологију

С1

Слушаоница у анексу на 1. спрату

АМС

Амфитеатар Стоматолошке клинике

С2

Слушаоница у анексу на 2. спрату

АИЈЗ

Амфитеатар Института за јавно здравље

С3

Слушаоница у анексу на 2. спрату

Сала 58

Сала на 1. спрату код фармакологије

ПОТ. СУД.

Сала у поткровљу судске медицине

Сала 68

Сала на 1. спрату код патофизиологије

ССМ

Сала судске медицине

ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ.СУД.МУ. Мала учионица на судској медицини

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.11.2018. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 09.00-11.00 A0
13.11.2018. Неурологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС
13.11.2018. Анатомија ОП С 1 09.30-11.00 УЧ. 18
13.11.2018. Патологија и орална патологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.11.2018. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 10.30-12.00 АМП
13.11.2018. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 12.00-15.00 С1
13.11.2018. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 12.00-15.00 С1
13.11.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 12.00-15.00 С1
13.11.2018. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 12.00-15.00 С1
13.11.2018. Козметологија ОП Ф 4 11.00-13.00 А0
13.11.2018. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 11.00-13.00 А0
13.11.2018. Мобилна тотална протеза 2 ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.11.2018. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 09.30-11.00 УЧ. 18
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.11.2018. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Орална хирургија ОП С 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.11.2018. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.11.2018. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 08.00-11.00 A0
15.11.2018. Пародонтологија ОП С 5 09.00-10.30 A0
15.11.2018. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 11.00-14.00 A0
15.11.2018. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 11.00-14.00 A0
15.11.2018. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 11.00-13.30 A0
15.11.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 09.00-13.00 ПОТ.СУД.
15.11.2018. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-13.00 ПОТ.СУД.
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
16.11.2018. Гнатологија ОП С 4 14.00-15.00 АМС
16.11.2018. Органска хемија 2 ОП Ф 2 09.00-12.00 A0
16.11.2018. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 09.00-12.00 A0
16.11.2018. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 09.00-11.00 A0
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.11.2018. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.11.2018. Хирургија 1 ОП М 5 13.00-14.00 С2
19.11.2018. Хирургија 2 ОП М 6 13.00-14.00 С2
19.11.2018. Хирургија цео испит ОП М А 13.00-14.00 С2
19.11.2018. Орална медицина ОП С 4 10.30-12.00 АМП
19.11.2018. Патофизиологија ОП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.11.2018. Фармакотерапија ОП Ф 4 09.30-11.00 A0
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.11.2018. Биологија ћелије ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.11.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.11.2018. Клиничка фармакологија ОП М 5 09.00-11.00 A0
20.11.2018. Максилофацијална хирургија ОП М 6 11.00-12.30 A0
20.11.2018. Патофизиологија ОП С 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.11.2018. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 09.00-11.00 A0
20.11.2018. Максилофацијална хирургија ОП С 5 11.00-12.30 A0
20.11.2018. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 11.00-12.00 АИЈЗ
20.11.2018. Фармакологија ОП Ф 3 09.00-11.00 A0
20.11.2018. Аналитика лекова ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
20.11.2018. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 12.00-14.00 Сала 68
20.11.2018. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 09.00-11.00 С3
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.11.2018. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.11.2018. Гинекологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС, A0
21.11.2018. Судска медицина ОП М 6 11.00-12.00 A0
21.11.2018. Судска медицина ОП С 5 11.00-12.00 A0
21.11.2018. Медицинска биохемија ОП Ф 4 12.00-14.00 A0
21.11.2018. Орална медицина ОП ОСС-ЗП 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.11.2018. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 АИЈЗ
22.11.2018. Основи имунологије ОП М 2 13.00-14.30 ВС
22.11.2018. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.11.2018. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.11.2018. Клиничка биохемија ОП М 4 09.00-11.00 ПОТ.СУД.
22.11.2018. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 АИЈЗ
22.11.2018. Основи имунологије ИП С 3 13.00-14.30 ВС
22.11.2018. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 13.00-14.30 ВС
22.11.2018. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 АИЈЗ
22.11.2018. Фитотерапија ОП Ф 4 11.00-14.00 ССМ
22.11.2018. Организација здравствене делатности-стари прог. ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.11.2018. Фармацеутско законодавство и етика ОП Ф 5 11.00-13.30 ССМ
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
23.11.2018. Енглески језик ИП М 1 11.30-13.00 ССМ
23.11.2018. Енглески језик у медицини ОП М 2 11.30-13.00 ССМ
23.11.2018. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
23.11.2018. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 11.30-13.00 ССМ
23.11.2018. Енглески језик ОП Ф 1 11.30-13.00 ССМ
23.11.2018. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 13.00-16.00 ССМ
23.11.2018. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 13.00-16.00 ССМ
23.11.2018. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 С3
23.11.2018. Биофармација ОП Ф 5 09.00-12.00 С3
23.11.2018. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 13.00-16.00 ССМ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
26.11.2018. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
26.11.2018. Фармакокинетика ОП Ф 4 09.30-11.00 A0
26.11.2018. Клиничка фармација ОП Ф 5 09.30-11.00 A0

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code