Department Emergency medicine

Print

 

Ужа научна област:   Ургентна медицина
     
Шеф Катедре:   Проф. др Мирослав Стојановић
     
Шеф УНО:    
     
Предмети које обухвата ужа научна област:

   
  • Ургентна медицина
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Стојановић П. Мирослав редовни професор научна и стручна компетентност
Стефановић С. Иван редовни професор научна и стручна компетентност
Стошић С. Биљана
ванредни професор научна и стручна компетентност
Миленковић С. Саша ванредни професор научна и стручна компетентност
Живадиновић С. Биљана доцент научна и стручна компетентност
Шалингер С. Соња
доцент научна и стручна компетентност
Пејчић Д. Љиљана
редовни професор научна и стручна компетентност
Радојковић Д. Милан ванредни професор научна и стручна компетентност
Марјановић Г. Весна доцент научна и стручна компетентност
Будић З. Ивана ванредни професор научна и стручна компетентност
Јеремић М. Љиљана доцент научна и стручна компетентност
Брзачки М. Весна доцент научна и стручна компетентност