Department Forensic medicine

Print

 

Ужа научна област:   СУДСКА МЕДИЦИНА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Горан Илић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Судска медицина
  • Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти
  • Форензичка стоматологија
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Караџић Р. Радован

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Илић В. Горан

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Костић-Бановић Ј. Лидија

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Здравковић Р. Миодраг

ванредни професор

научна и стручна компетентност
Антовић Р. Александра доцент научна и стручна компетентност
Милић С. Мирослав

доцент

научна и стручна компетентност
Стојановић А. Иван клинички aсистeнт научна и стручна компетентност