Department Physiology

Print

 

Ужа научна област:   ФИЗИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Ненад Стојиљковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Физиoлoгиja
  • Meдицинскa физиoлoгиja и биoхeмиja
  • Нeурoнaука
  • Физиoлoгиja нaпoрa
  • Хoмeoстaзa вoдe и eлeктрoлитa
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Бранковић В. Сузана редовни професор научна и стручна компетентност

Стојиљковић И. Ненад

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић Б. Милан

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић С. Воја

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ранђеловић Ј. Павле

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Вељковић С. Милица

доцент

научна и стручна компетентност

Илић М. Соња

доцент

научна и стручна компетентност
Петковић Н. Милан
асистент научна и стручна компетентност
Стојановић М. Никола асистент
научна и стручна компетентност