Tuitions and fees

Print

 

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности Факултета одређује Савет факултета и доноси одлуке:


 

ОДЛУКА ВРСТА СТУДИЈА ШКОЛСКА ГОДИНА

       
1pdf ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије 2021/2022
1pdf ОДЛУКА о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци 2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини школарине последипломске студије 2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини школарине интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије
2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини накнаде интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије
2021/2022