Састав Студентског парламента (en)

Print

 

САДАШЊИ САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

После спроведених избора у априлу месецу, за чланове Студентског парламента, на конститутивној седници (ЗАПИСНИК), извршена је верификација мандата чланова Студентског парламента и то:

Студентски парламент чине представници студената са сваке године студија, са сваког акредитованог студијског програма.

Мандат нових чланова Студентског парламента и новоизабраних представника почиње 1. октобра текуће године.