Студентске организације (en)

Print


Студенти Медицинског факултета у Нишу, поред обавеза у настави, имају бројне могућности за дружење и различите ваннаставне активности. У оквиру Факултета постоје три студентске организације Студентска унија, Савез студената, и Удружење студента стоматологије. То су самосталне и аполитичне организације студената чији је примарни задатак заступање студентских интереса на различитим нивоима наставног процеса и студентског стандарда.

Сразмерно броју гласова које остваре листе кандидата студентских организација на изборима, а по пропорционалном систему, свака од студентских организација има представнике у Студентском парламенту.

Поред наведених студентских организација, на Медицинском факултету у Нишу постоје и СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  које не учествују на изборима, али је свака на свој начин веома важна за студенте Факултета у свом домену деловања: