Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију (en)

Print

 

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију (ЛЕПИ) је формирана 1990. године као додатак Лабораторији за електронску микроскопију,  да би се подржала истраживања из области електронске микроскопије у биологији и медицини. Циљ Лабораторије је да се у њој врше базична, развојна и примењена истраживања, као и медицинска дијагностика.

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију, у оквиру дијагностичке делатности, могу се испитивати хуморални и ћелијски параметри имунског одговора. Такође, могу се припремити и патохистолошки анализирати све врсте узорака. У Лабораторији се спроводе истраживања која интегришу знања на молекуларном нивоу и о регулацији ћелијске дисфункције у различитим обољењима имунског порекла (примарне и секундарне имунодефицијенције, системске болести везивног ткива, васкулитиси, неуролошки поремећаји, хематолошки малигнитети и др.).

Осим научноистраживачког рада у Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију обавља се и образовна делатност, тј. одржавају се вежбе, како за студенте интегрисаних, тако и за студенте докторских академских студија.

У оквиру међународне размене студената Лабораторија је укључена у програм усавршавања научноистраживачког рада подмлатка Европских медицинских ифармацеутских факултета и тиме омогућава међународну билатералну сарадњу и размену истраживача и студената основних и докторских академских студија.

Одговорно лице за рад Лабораторије за експерименталну патологију и имунологију: Доц. др Тања Џопалић
( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

1. EKSPAT

 

Истраживања

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију представља базу за истраживања параметара имунског одговора у бројним обољењима. Истраживачки тим Лабораторије учествовао је или и даље учествује у процени поремећаја имунског одговора на основу профила продукованих медијатора имунске реакције и идентификације ћелијских популација у болесника са мултиплом склерозом, акутним и хроничним лимфатичним леукемијама, периапексним лезијама, болесника са трансплатираним бубрегом и др. У оквиру Лабораторије спроводе се и истраживања у правцу припреме антитуморских вакцина.

 

Технике и методе

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију спроводе се испитивања следећим техникама и методама:

 

Опрема

Лабораторија располаже следећом ОПРЕМОМ:

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Лаобораторије ангажовано је особље запослено у Нучноистраживачком центру за биомедицину, као и наставници и сарадници УНО Имунологија:

Ресурси Лаобраторије на располагању су свим запосленима на Медицинском факултету у Нишу који учествују у обављању послова непосредно везаним за биомедицинска истраживања.

 

Научна сарадња

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију,преко својих истраживача, остварила је изузетну сарадњу са Институтом за медицинска истраживања ВМА у Београду, Клиником за алергологију и имунологију Клиничког центра Србије, Биолошким и Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду и др.

 

Пројекти

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију спроводе се и спроводила су се истраживања у оквиру бројних националних и међународних пројеката:

 

Резултати истраживања

Део резултата добијених истраживањима у Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију објављен је у многобројним радовима у домаћим и међународним часописима. Избор радова у научним часописима можете погледати ОВДЕ.