Одељење за експерименталну медицину (en)

Print

 

Одељење за експерименталну медицину (ОЕМ) се бави истраживачким и едукативним аспектима експерименталне медицине, пре свега из хируршких грана медицине и базичне медицине.

ОЕМ служи за потребе научноистраживачког рада у оквиру пројеката из програма основних истраживања, технолошког развоја и интердисциплинарних истраживања који се раде на Медицинском факултету, израде докторских дисертација и истраживања у сарадњи са другим истраживачким институцијама у земљи и иностранству. Истраживачка делатност која се одвија у Одељењу за експерименталну медицину је методолошки, организационо и кроз истраживачке циљеве тесно повезана и интегрисана са другим одељењима и лабораторијама Научноистраживачког центра за биомедицину, а посебно са Виваријумом, Лабораторијом за експериманталну патологију и имунологију и Одељењем за ћелијско и ткивно инжењерство.

1. EKSPMED 

 

Ресурси Одељења за експерименталну медицинутакође се користе у едукативне сврхе за потребе програма основних, мастер, интегрисаних, докторских и специјалистичких студија који се изводе на Медицинском факултету и другим факултетима Универзитета у Нишу, као и у сврху континуиране медицинске едукације на Медицинском факултету у Нишу. Значајна делатност у Одељења за експерименталну медицину је увођење нових метода и процедура, нарочито хируршких, за истраживачке и клиничке потребе.

Одговорно лице за рад Одељења за експерименталну медицину: Весна Крстић ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Просторни услови и опремљеност

Одељење за експерименталну медицину поседује све просторне и техничке услове, као и ОПРЕМУ за извођење најсложенијих захвата из домена експерименталне хирургије све до нивоа трансплантације органа:

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Одељења за екеперименталну медицину ангажована су запошљена лица у Научноистраживачком центру за биомедицину, наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета, као и лекари и здравствени сарадници наставних база Медицинског факултета: