CURRENT ISSUES IN SCIENCE

Print

Све релевантне информације у вези науке, научних пројеката  и конкурса најпре потражите на:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18 /10 и 112/15)

 

konkursi skupovi prezentacije sastanci