Општи документи Центра (en)

Print

 

Правилник о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу, 27.05.2016.

Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета Медицинског факултета у Нишу, април 2014.

Стратегија развоја Медицинског факултета Универзитета у Нишу - Акциони план и програмске активности (2010-2015), фебруар 2010.

Стандарди и поступци за самовредновање и обезбеђење квалитета Медицинског факултета  у Нишу, октобар 2007.

Стратегија обезбеђења квалитета Медицинског факултета у Нишу, фебруар 2007.

Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета Медицинског факултета у Нишу, фебруар 2007.