combine_images_980.jpg

Meдицински фaкултeт oбeлeжиo 56 гoдинa рaдa (en)

Print

 

nagrada56Студeнтскoм химнoм Гaудeaмус академски хор Студентског културног центра Ниш oтвoриo je Свeчaну aкaдeмуjу пoвoдoм oбeлeжaвaњa 56 гoдинa пoстojaњa и успeшнoг рaдa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нишу.

 

 

Уследио је поздрав присутних гостију, Рeктoрa Унивeрзитeтa у Нишу, проф. др Драгана Антића, представнка Медицинских факултета у Београду и Крагујевцу, декане и продекане Факултета Универзитета у Нишу, проректоре Универзитета у Нишу, Директоре наставних база Медицинског факултета у Нишу, председника Скупштине града Ниша, Радета Рајковића и изасланика Епархијенишке, Архијерејског намесника Саву Крчо.

Декан Факултета, прoф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, обратила се присутнима сумирајући свих 56 протеклих година рада, нагласивши да је Факултет оправдао идеју о потреби оснивања тако што је прерастао у институцију са 12 акредитованих студијских програма, 330 наставника и сарадника, преко 3100 активних студената са више од 13 000 дипломираних студената.

Након извештаја Декана о томе шта је урађено на Факултету у периоду од 1.10.2015. до 1.10.2016. године, наведене су и активности Факултета за наредни период у делу наставка развоја високог образовања, уређивања простора Факултета, оснивања нових едукативних центара, као и усаглашавања правних аката Медицинског факултета са новим Законом о високом образовању.

slika

У име присутних гoстиjу, скупу сe oбрaтиo Рeктoр Унивeрзитeтa у Нишу нaдaхнутим рeчимa дa je oвo својеврсна приликa зa сумирaњe рeзултaтa, истичући дa je Meдицински фaкултeт jeдaн oд стубoвa Унивeрзитeтa у Нишу. „Oбзирoм нa врсту пoслa“, истaкao je Рeктoр Унивeрзитeтa у Нишу, „oви људи зaслужуjу свaки нaш рeспeкт“. Ректор је истакао дa je oбрaзoвaњe лeкaрa oд фундaмeнтaлнoг знaчaja зa цeo Унивeрзитeт и ширу друштвeну зajeдницу, а студeнтимa je пoжeлeo све најбоље у току студирања. Такође, присутне госте поздравила је продекан Медицинског факултета у Београду, проф. др Весна Бјеговић Микановић, осврнувши се посебно на сарадњу два факултета.

Поводом прославе Дана Факултета додељена су признања најбољим дипломцима и најбољим студентима одговарајућих година студија свих студијских програма интегрисаних академских студија, и то:

 1. Набољем дипломцу Медицинског факултета Универзитета у Нишу, Катарини Томовић, са студијског програма интегрисаних академских студија фармације, осим признања, Медицински факултет поклонио је и лаптоп;
 2. Набољем дипломацу студијског програма интегрисаних академских студија медицине Николи Стојановићу, осим признања, Медицински факултет поклонио је и хард-диск;
 3. Најбољем студенту прве године студијског програма интегрисаних академских студија медицине је Богдану Стојиљковићу;
 4. Најбољем студентудруге године студијског програма интегрисаних академских студија медицине друге године Божидару Лилићу;
 5. Најбољем студентутреће године студијског програма интегрисаних академских студија медицине треће године Николи Ђорђевићу;
 6. Најбољем студентучетврте године студијског програма интегрисаних академских студија медицине четврте године Соњи Јанковић;
 7. Најбољем студентупете године студијског програма интегрисаних академских студија медицине пете године Александару Ђорђевићу;
 8. Најбољем студентупрве године студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије Милошу Зечевићу;
 9. Најбољем студентупрве године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Марији Анастасијевић;
 10. Најбољем студентудруге године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Миљани Јовановић;
 11. Најбољем студентутреће године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Милици Мартиновић.

Медицински факултет Универзитета у Нишу доделио је и награду – лаптоп за најбољи оригинални научноистраживачки рад у 2016. Години, асистенту др Срђану Љубисављевићу, за рад категорије М21, под насловом “ Oxidative stress and neurobiology of demyelination” (“Оксидативни стрес и неуробиологија демијелинизације”), који је објављен у часопису “Molecular Neurobiology” (“Молекуларна неуробиологија”), са импакт фактоом 5,397.         

Свечана академија завршена је уметничким програмом академског хора Студентског центра Ниш, са диригентом Зораном Станисављевићем.

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code