combine_images_980.jpg

Дoдeљeни индeкси студeнтимa aкaдeмских дoктoрских студиja (en)

Print


На Медицинском факултету у Нишу на свечаној додели индекса, студентима докторских академских студија уписаних школске 2013/2014. године, која је одржана 4.12.2013. године, подељено је 13 индекса студентима медицинских наука, 7 индекса студентима стоматолошких наука и 4 индекса студентима фармацеутских наука.

Студентима је индексе уручио декан Медицинског факултета у Нишу проф. др Стеван Илић. Свечаној додели су присуствовали продекан за последипломске студије проф. др Гордана Коцић, продекан за нормативну делатност и превентивну медицину проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, продекан за наставу и студентски стандард проф. др Иван Николић, као и наставници докторских академских студија.

 INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code