Online Анкете (en)

Print

 

   TИП AНКETE:

   ПОПУЊАВАЈУ ЈЕ:

 

 

Aнкeтирaњe студeнaтa дoктoрских aкaдeмских студиja

студенти докторских студија

Упитник за вредновање квалитета наставе

студенти

Упитник за вредновање начина извођења наставе

наставници и сарадници

Упитник за вредновање квалитета високошколске установе

наставници и сарадници