General information

Print

 

Продекан за последипломску наставу: проф. др Гордана Коцић

Служба за последипломске студије: +381 18 42 26 712, лок. 207, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
pdf Правилник о стицању научног назива доктора медицинских наука, новембар 2021.
pdfЛИСТА МЕНТОРА
pdfПрепоруке за писање докторске тезе, Сенат Универзитета у Нишу. (16.02. 2011.)
pdfОцена урађене докторске дисертације
Документа етичког комитетаlink

 

 

РЕЗУЛТАТИ
 
pdfОдбрањене магистарске тезе
pdfОдбрањене докторске тезе
Одбрањене докторске дисертације у оквиру докторских академских студија1pdf