RULES AND REGULATIONS

Print

 

О СТУДИЈАМА И СТУДЕНТИМА

 

О СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА

 

 

ОПШТИ ПРАВИЛНИЦИ

 

О ИЗБОРИМА У ЗВАЊА

 

О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

 

О ОДБОРИМА И ЕТИЧКОМ КОМИТЕТУ

 

О РАДУ ЦЕНТАРА И СЛУЖБИ НА ФАКУЛТЕТУ