DOCUMENTS TO BE COMPLETED

Print

 

ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И НАСТАВУ


 

 

ИЗБОРИ У ЗВАЊА


 

 
ПРИЈАВЕ
 

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-редовни професор

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-ванредни професор

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-доцент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-наставник страног језика

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-предавач/професор струковних студија

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-асистент са докторатом

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-асистент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-сарадник у настави

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-клинички асистент

1word

Пријава на конкурс-избор у звање-сарадник ван радног односа-демонстратор

 
ФОРМУЛАРИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
 
НАСТАВНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА
 

поље медицинских наука

поље природно-математичких наука

поље друштвено-хуманистичких наука

 

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА УЧЕСНИКА КОНКУРСА
   ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА

  • ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
♦  предавач
♦  виши предавач
♦  професор струковних студија
  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор
♦  редовни професор
 
  • ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
♦  доцент
♦  ванредни професор 
♦  редовни професор 
 
 
 
САРАДНИЦИ
 
1. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 
2. ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА - ДЕМОНСТРАТОРА
(Извештај сачините пратећи упутство писано црвеним словима, које након попуњавања извештаја треба обрисати)
 

 

ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ


 

 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


 

 

АНКЕТЕ


 

 

ОПШТЕ