Division for financial affairs

Print

3.finansije

 

Служба за финансијске послове обавља све финансијске послове за потребе Факултета и научно истраживачких пројеката, израђује финансијске планове, периодичне обрачуне, завршне рачуне, стара се о правилној примени прописа о финансијском пословању, спроводи одлуке органа управљања.

 

Руководилац Службе је Даниела В. Ђорђевић, дипломирани економиста.

 

тел: +381 18 42 26 712,  лок: 103, лок: 203, лок: 202

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Даниела В Ђорђевић Шеф Службе за Финансијске послове
Марија П Деспотовић Стручни сарадник за финансијске послове
Лидија Ж Андрејевић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија С Ристић Стручни сарадник за финансијске послове
Ана С Илић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија Т Цакић-Јовановић Виши стручни сарадник за финансијске послове
Велимир О Ђорђевић Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Стадија Б Петровић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Драгана Б Цветковић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Гордана Д Дојчиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Лидија С Ђокић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Станимирка М Миладиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове