combine_images_980.jpg

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти 29.12.2017.

Штампа

 

Датум објаве: 29.12.2017.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-14935 од 28.12.2017. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештаје комисија за заснивање радног односа и стицање звања наставника

 

по конкурсу од 30.06.2017. године за следеће уже научне области:

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш два ванредна професора  pdf
2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за кардиоваскуларне болести КЦ Ниш два доцента  pdf
3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш један доцент  pdf
4 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Клиника за плућне болести КЦ Ниш један доцент  pdf
5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш – Клиника за реуматологију један доцент  pdf
6 ФАРМАЦИЈА – Основи фармацеутске биотехнологије и Фармацеутска хемија органских једињења 1 један доцент  pdf
7 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент  pdf
8 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један доцент  pdf
9 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за урологију КЦ Ниш један доцент  pdf
10 ОНКОЛОГИЈА – наставна база Клиника за онкологију КЦ Ниш један доцент  pdf
 
 
Информација о увиду јавности објављена је 29.12.2017.године у дневном листу „Народне новине“.Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42